بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده

مطالب دیگر:
🔑پاورپوینت اهداف و فرایند گزینش🔑پاورپوینت اهداف یادگیری (حیطه ها وسطوح)🔑پاورپوینت اصول و روشهای طراحي پرسشنامه🔑تحقیق قرار بازداشت موقت🔑تحقیق مبنا و هدف حقوق🔑تحقیق معافيت از مجازات🔑پاورپوینت اهميت آموزش و پرورش پيش دبستاني🔑پاورپوینت تاثیر افزودنی های شیمیایی در مصرف انرژی و فرآیند پخت🔑پاورپوینت توسعه بر پاية عامل (Agent)🔑پاورپوینت روشهای ابراز احساسات نظرات و افکار کودکان پیرامون حادثه🔑پاورپوینت سل - تكنيك ها🔑پاورپوینت سیستم های عامل توزیع شده قراردادهاي توافق Agreement Protocols🔑پاورپوینت ضرورت و اهداف نبوت🔑پاورپوینت طیف سنجی انتشار اتمی (AES)🔑پاورپوینت عقل و جايگاه آن🔑پاورپوینت معرفي برنامه‌هاي آموزشي و تحقيقاتي، توانمندي‌ها و امكانات دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي‌تكني🔑پاورپوینت معرفی آفات مهم برنج🔑پاورپوینت ميكروسكوپ AFM🔑پاورپوینت هنر رفتار با افراد نابهنجار و دشوار🔑بررسی کرم ساقه خوار برنج و راه های مبارزه و پیشگیری از ان🔑بررسی كاربرد و استفاده از كودهاي فسفره بيولوژيك و ميكرو ارگانيسمهاي حل كننده فسفا🔑بررسی مقاومت بندپايان نسبت به سموم🔑بررسی مكانيسم هيستوپاتولوژي در نماتد🔑پاورپوینت مدلهاي پایگاه اطلاعاتی🔑پاورپوینت داده کاوی Data Mining
بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده|30009978|vdi
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بار الکتریکی و بررسی نیروهای موجود بین بارها و کاربرد آنها و بار الکتریکی کوانیده

فهرست مطالبعنوان:

مقدمه

یک آزمایش ساده

تاریخچه انتخاب نامهای مثبت و منفی

بررسی کمی نیروی موجود میان ، بارهای الکتریکی

کاربرد نیروهای الکتریکی بین اجسام باردار

بار الکتریکی کوانیده

منابعمقدمه :اگر یک روز خشک و آفتابی روی قالی راه بروید، به محض این که دستتان با دستگیره فلزی تماس پیدا می‌کند، جرقه ایجاد می‌شود. و یا هنگام باریدن باران ، آذرخش و رعد و برق را بارها ملاحظه کرده‌ایم. تمام این موارد حاکی از این است که مقدار زیادی بار الکترونی در اجسام پیرامون ما و حتی در بدن ما ذخیره شده است. خنثی بودن غالب اشیا مشاهده‌ پذیر و قابل لمس جهان ، از لحاظ الکتریکی ، این واقعیت را تایید می‌کند که تمام اشیا حاوی تعداد زیادی بار الکتریکی مثبت و منفی هستند که چون تعداد این دو نوع بار الکتریکی یکسان است، لذا از نظر آثار خارجی کاملا اثر یکدیگر را بی‌اثر می‌کنند. فقط هنگامی که این توازن زیبای الکتریکی از بین برود، طبیعت آثار بارهای مثبت و منفی آشکار می‌شود. بنابراین زمانی که گفته می‌شود، جسمی باردار است، منظور این است که بار الکتریکی در جسم اندکی نامتوازن شده است.یک آزمایش سادهیک میله شیشه‌ای را در دست خود گرفته و با پارچه ابریشمی مالش دهید. عمل مالش سبب می‌شود که مقدار کمی بار الکتریکی از یک جسم به جسم دیگر منتقل شود، و لذا خنثایی الکتریکی آن دو به هم می‌خورد. حال اگر این میله باردار بوسیله یک رشته نخ از نقطه آویزان کنیم وسیله شیشه‌ای دیگری را که به صورت مشابه باردار شده است به این میله نزدیک کنیم، دو میله یکدیگر را می‌رانند. اما اگر یک میله پلاستیکی را که با یک پوست خز باردار شده است به این میله نزدیک کنیم، در این صورت میله پلاستیکی انتهای باردار میله شیشه‌ای آویزان شده را جذب می‌کند.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که دو نوع بار الکتریکی وجود دارد. یک نوع از آن ، یعنی بار الکتریکی که روی شیشه مالش داده شده ایجاد می‌شود را بار مثبت و نوع دیگر ، یعنی بار الکتریکی ایجاد شده روی میله بار منفی می‌نامیم همچنین نتیجه می‌گیریم که بارهای الکتریکی همنام یکدیگر را دفع می‌کنند و برعکس بارهای الکتریکی غیر همنام همدیگر را جذب می‌کنند.