روستای سنبل آباد و بررسی تاریخچه و موقعیت جغرافیایی و مصالح ساختمانی و منابع طبیعی آن

روستای سنبل آباد و بررسی تاریخچه و موقعیت جغرافیایی و مصالح ساختمانی و منابع طبیعی آن|30009957|vdi
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : روستای سنبل آباد و بررسی تاریخچه و موقعیت جغرافیایی و مصالح ساختمانی و منابع طبیعی آن

هسته روستا:قدمت روستايي سنبل آباد با پرسشهايي كه از اهالي روستا و معتمدين به عمل آمد قدمت آن به 400 سال قبل برمي گردد كه بيشتر مهاجرين از انگوران و كردستان بوده كه روستا را تشكيل دادند نام اوليه روستا سنبل آباد بوده و هيچ گونه تغييري نكرده و به همان نام باقي مانده است و به خاطر كشاورزي مهاجر پذير بوده چون داراي بارش خوب و آب و هواي خوب بوده و عمده محصولات سنبل آباد گوجه فرنگي،گندم،جو،يونجه،سيب زميني،عدس بوده و مهاجرت از اين روستا ادامه داشته كه بيشتر به شهرهاي اطراف و يا به تهران نيز مهاجرت داشته و جمعيت كاهش مي يابد كه دلايل مختلف است كه عمده ترين دلايل آن را مي توان كم بودن امكانات و اشتغال به كار و عدم درآمد دانست.جمعيت روستا:جمعيت روستاي سنبل آباد طبق گزارش از دهدار روستا به شرح زير است:از سال 65 تا 75816 نفراز سال 75 تا 81 1000 نفرتعداد خانوار:از سال 65 تا 75 ،140 خانوار از سال 75 تا 81 175 خانوار.شغل روستاي سنبل آباد:شغل روستاي سنبل آباد عمدتاً كشاورزي مي باشد.و عدة كمي از آنان به مشاغل ديگري مانند رانندگي دامداري تجاري(آرايشگر، خياطي،بقالي،قهوه خانه)مشغول مي باشند.بررسي مصالح ساختماني موجود و كاربرد آنها:روستاي سنبل آباد جز روستاهاي خشت و گلي از نظر مصالح ساختماني به كار رفته.اگرچه در حال حاضر استفاده از مصالح امروزي و با دوام براي ساختمان خانه ها رواج بيشتري يافته است ليكن هنوز همانند روستاهاي ديگر استان و كشور عمده مصالح به كار گرفته شده براي ساختمانها.مصالح سنتي مانند خشت و گل و چوب و كاه مي باشد به همين دليل عمر خانه ها نيز كم بوده و دوام چندامي ندارند،از نظر اصول مهندسي نيز اين خانه ها در سطح پاييني قرار دارند و در روستاي سنبل آباد ساخت و ساز واحدهاي مسكوني با مصالح امروزي روند رو به گسترش را دارد.اما موضوع اساسي اينكه هر چند استفاده از مسالح امروزي و با دوام در ساخت خانه ها رو به گسترش مي باشد ولي هنوز هيچ كدام از ساخت و سازها از اصول پيروي نمي كند.فاضلاب:روستا در حال حاضر فاقد شبكه فاضلاب است اهالي فاضلاب توالت خود را از طريق چاه خانگي دفع و پساب منازلنيز به معابر عمومي هدايت مي شود.چاههاي موجود به دليل عمق كم مشكل زا بوده و خيلي سريع پر مي شوند و با توجه به نبود لجن كش در منطقه استقرار يك لجن كش در منطقه ضروري مي باشد در صورت امكان ايجاد يك كانال فاضلاب در محور اصلي و انتقال معابر فرعي از طريق لوله پلاستيكي با هزينه محدود امكان پذير است.محدودة شهرستان محدودة شهرستان ابهر از سمت شرق تا روستاي قروه،از سمت شمال به روستاي آور و دهستان سنبل آباد از غرب به سلطانيه از جنوب به آغور و نيكي كند محدود است.